case

Defensie Inkoophub

Laptop Screenshot

Services

  • Software development
  • API-development
  • Website ontwikkeling
  • Digital Design

Techniek

  • Laravel
  • Vue.js
  • JSON
  • Queue Workers
  • Event Sourcing
  • OAuth 2.0

Voor de inkoopprofessionals van het Ministerie van Defensie ontwikkelden wij een online platform genaamd de ‘Inkoophub’. De Inkoophub richt zich op nieuwe en huidige inkopers binnen Defensie. Via het platform kunnen zij zich oriënteren voor trainingen en opleidingen van zowel interne als externe partijen, een aanvraag doen bij een leidinggevende en na afloop ook de training beoordelen.

Wireframes

Functionaliteiten

Wireframes

Visual Design

Look & feel

Visual Design

Het project zijn we gestart met een uitgebreide co-creatie sessie. We nodigden 9 inkopers uit van verschillende afdelingen binnen Defensie. Samen onderzochten we wat het huidige probleem was, welke doelgroep daarbij hoorde en welke oplossingen er gewenst waren. Uit de sessie en intern onderzoek bleek dat er geen eenduidig beleid was voor het opleiden van de inkopers. De wens: een overzichtelijk platform waarin de opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden inzichtelijk worden gemaakt en kennis gedeeld kan worden. Aan het eind van de sessie hadden we samen een blauwdruk gemaakt voor het platform met aandacht voor alle wensen van de toekomstige gebruikers.

Er zijn honderden opleidingen, trainingen en cursussen. Je oriënteren op de juiste ontwikkeling voor jou wordt daardoor een tijdrovende klus. De eerste keer dat een medewerker inlogt bij het platform worden er een aantal vragen gesteld, zoals huidige functie, opleidingsniveau en aantal jaren ervaring. Op basis daarvan wordt het getoonde aanbod aangepast. Zo helpt de Inkoophub de inkopers met het kiezen van de juiste cursus, training of opleiding.

Als inkoper moet je bij je leidinggevende toestemming vragen voor het volgen van een training, cursus of opleiding. Via de Inkoophub kunnen de medewerkers eenvoudig een aanvraag versturen naar hun leidinggevende. Die kan de aanvraag zo eenvoudig goed- of afkeuren in het systeem. Zo heb je als medewerker direct een digitale bevestiging en kun je je inschrijven.

Om te kunnen beoordelen of een training goed bij je past, is niet alleen een duidelijke omschrijving nodig. Je hoort ook graag de ervaring van andere cursisten. Via de Inkoophub kun je als medewerker een referentie achterlaten op de door jou gevolgde training. Het systeem is zo ingericht dat je als medewerker automatisch, na het volgen van jouw opleiding of training, een e-mail ontvangt met een verzoek voor het achterlaten van een referentie.

Techniek
Techniek: API-koppeling

Het opleidingsaanbod voor de inkopers bestaat niet alleen uit interne opleidingen, maar ook grotendeels uit externe mogelijkheden. Partijen waar Defensie een raamovereenkomst mee heeft, kunnen via de door ons ontwikkelde API direct hun opleidingsaanbod importeren in het platform. Daarnaast kan het aanbod ook handmatig worden toegevoegd.

Het platform is grotendeels openbaar te bekijken. Op die manier wil Defensie ook aan potentiële medewerkers tonen dat zij het belangrijk vinden om te investeren in de ontwikkeling van haar personeel. Wanneer een medewerker inlogt, komt zij of hij in een afgeschermde omgeving. Daarin krijgt het platform een aantal nieuwe functionaliteiten, zoals het aanvragen van een training, de referenties en het gepersonaliseerde profiel. Het platform is zo gebouwd dat enkel medewerkers van Defensie kunnen inloggen.

Neem contact op

Kennismaken?

Wil jij ook een digitale omgeving voor de ontwikkeling van jouw medewerkers? Neem dan contact op met ons. We denken graag met je mee over een passende oplossing.

Arnoud