marketing

Gemiddelde positie in Google Ads verdwijnt. Wat nu?

Leestijd
3 minuten
Aantal lezers
0X
Auteur
Tjerk
Auteur

Vanaf 29 september 2019 is het niet meer mogelijk om de statistiek ‘Gemiddelde positie’ te gebruiken in Google Ads en Search Ads 360. Er zijn vier nieuwe positiestatistieken voor in de plaats gekomen.

In dit blog wordt er antwoord gegeven op de volgende vragen:

 • Welke functie had de statistiek ‘Gemiddelde positie’?
 • Waarom verdwijnt de statistiek ‘Gemiddelde positie’ uit Google Ads?
 • Wat is de nieuwe variant van ‘Gemiddelde positie’?
 • Welke nieuwe biedstrategie kan er nu gehanteerd worden?

  De gemiddelde positie geeft inzicht op welke positie de advertentie wordt vertoond ten opzichte van de advertenties van concurrenten. De posities variëren van positie 1 bovenaan in Google en positie 7 onderaan. Het aantal beschikbare posities in Google is afhankelijk van de concurrentie op het zoekwoord.

  Zoals de statistiek aangeeft, geeft de ‘Gemiddelde positie’ inzicht in de gemiddelde positie van een advertentie in een bepaalde periode.

  Voorbeeld

  In de maand augustus is de gemiddelde positie ‘3’ geweest voor het zoekwoord ‘X’. Dit kan betekenen dat de advertentie 50x op positie 1 en 50x op positie 5 is verschenen.

  Positie 5 wordt weergegeven onderaan de eerste pagina. In het bovenstaand voorbeeld betekent dit dat de advertentie de helft van de keren nauwelijks goed zichtbaar is geweest.

  In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat positie 1 zich bevindt onderaan de pagina. In dit geval kan een gemiddelde positie van 3 zelfs betekenen dat er alleen advertenties weergegeven zijn onderaan de pagina.

  De ‘gemiddelde positie’ geeft de gemiddelde positie van een advertentie aan ten opzichte van de concurrentie. Het geeft echter niet de daadwerkelijke positie aan in Google. Een gemiddelde positie van 1 kan onderaan de pagina zijn. En een gemiddelde positie van 3 kan betekenen dat de advertenties 50% zichtbaar en 50% nauwelijks zichtbaar geweest zijn. Dit maakt sturen op positie niet specifiek genoeg (meer).

  Ondanks deze nadelen, werd er veel gebruik gemaakt van geautomatiseerd bieden via biedregels op gemiddelde posities, omdat het ook voordelen bood. Als voordeel had het bijvoorbeeld dat je niet handmatig de CPC van een zoekwoord hoeft te verhogen of te verlagen.

  Google Ads heeft nieuwe mogelijkheden toegevoegd, waardoor geautomatiseerd bieden op positie nu minder nadelen kent.

  Google hanteert vier nieuwe statistieken om de positie van de advertentie te bepalen in de zoekresultaten en om hier vervolgens analyses of biedstrategieën op los te laten:

  • Vertoningen (toppositie) %
  • Vertoningen (absolute toppositie) %
  • Vertoningspercentage voor de toppositie voor Zoeken
  • Vertoningspercentage voor de absolute toppositie in zoeknetwerk

  Vertoningen (toppositie) %
  (Verton. top %)

  Het vertoningspercentage voor boven de zoekresultaten is het percentage van de vertoningen dat wordt gerealiseerd boven de organische zoekresultaten, ten opzichte van het totaal aantal vertoningen.

  Vertoningen (absolute toppositie) %
  (Verton. Abs. top) %

  Het vertoningspercentage voor de eerste positie boven de zoekresultaten, is het percentage van de vertoningen dat wordt gerealiseerd door weergave van de advertentie, als eerste advertentie boven de organische zoekresultaten.

  Vertoningspercentage voor de toppositie voor Zoeken
  (VP voor toppositie in zoeknetwerk)

  Het aantal vertoningen dat de advertentie in de toppositie heeft ontvangen, gedeeld door het geschatte aantal vertoningen waarvoor de advertentie in de toppositie in aanmerking kwam. De toppositie is alle ruimte waarin advertenties boven de organische zoekresultaten worden weergegeven. Deze statistiek gebruik je om op de positie bovenaan de pagina te bieden.

  Vertoningspercentage voor de absolute toppositie in zoeknetwerk
  (Abs. Top-VP zoeknetwerk)

  Het aantal vertoningen dat de advertentie heeft ontvangen op de absolute toppositie (de eerste advertentie boven de organische zoekresultaten) gedeeld door het geschatte aantal vertoningen op de toppositie waarvoor de advertentie in aanmerking kwam.

  Het kan bijvoorbeeld zijn dat er een vertoningspercentage van 80% is voor de absolute toppositie. Dit betekent dat van alle mogelijke keren (=100%), de advertenties 80% van die keren vertoond zijn. Dit kan komen door een lage kwaliteitsscore, te lage CPC of onvoldoende dagbudget.

  Absolute toppositie onderdeel van toppositie

  Wat vaak over het hoofd gezien wordt van bovenstaande statistieken is dat de absolute toppositie onderdeel is van de toppositie. Bijvoorbeeld: 50 toppositie vertoningen en 25 absolute top vertoningen, zijn in totaal 50 vertoningen. Van deze 50 vertoningen, zijn er 25 weergegeven op de absolute toppositie.

  Voorheen werd er door middel van automatische biedregels in te stellen, op een gemiddelde positie in Google gestuurd. Dit is vanaf 29 september niet meer mogelijk. Een vervanger is door het werken met labels en zoekwoorden te sturen op vertoningsaandeel voor topposities of de absolute toppositie. Wanneer deze te laag is, bijvoorbeeld < 80%, bied dan op met 10%. Maak een tegenregel dat bij een te hoog vertoningsaandeel, bijvoorbeeld > 95%, de zoekwoorden automatisch worden afgeboden met bijvoorbeeld 5%. Let op: stel hier wel een maximum en minimaal bod in om verrassingen te voorkomen. Zie onderstaand voorbeeld van het automatisch bieden.

  Om het niet voor het gehele account toe te passen is de mogelijkheid er om labels toe te voegen. Koppel aan de labels de juiste biedstrategie om het automatisch bieden controleerbaar te houden.

  De nieuwe statistieken bieden genoeg mogelijkheden om de juiste biedstrategie te hanteren. Er wordt nog duidelijker weergegeven hoeveel % van de vertoningen er vertoningen zijn geweest in de (absolute) toppositie, of juist niet. Zo weet je tijdens de optimalisatie van de Google Ads campagne precies waar je op kunt bijsturen.

  Neem contact op

  Meer weten over Google Ads?

  Wij delen graag onze inzichten en ervaringen over nieuwe digitale trends binnen design, tech & marketing

  Tjerk website kleur